Morris Chang, Intel Foundry'nin TSMC'nin Gölgesinde Kalacağını İddia Ediyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Morris Chang, Intel Foundry'nin TSMC'nin Gölgesinde Kalacağını İddia Ediyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Chang, Intel’in ABD hükümetinden kayda değer destek ve onay almasına rağmen, teknolojik liderlik, verim oranları ve rekabetçi fiyatlandırma gibi dökümhane operasyonlarının çeşitli yönlerini geliştirmeyi başaramadığı sürece TSMC için önemli bir tehdit oluşturmadığını belirtti

TSMC’nin kurucusu Morris Chang, yakın zamanda şirketin gelecekteki zorlukları ve stratejik konumu hakkındaki görüşlerini dile getirdi Bu arada Chang’a göre Intel Foundry Services başarılı olsa bile TSMC’nin gölgesi olmaya devam edecek Bu arada Intel’i büyük bir tehdit olarak görmüyor, raporlara göre para Bu nedenle dünyanın en büyük dökümhanesinin rekabet avantajlarını korumak için mevcut stratejisine devam etmesi, aynı zamanda hem üretim kapasitesi hem de proses teknolojilerine yaptığı yatırımların boyutunu artırması gerekiyor

TSMC’nin kurucusu, yarı iletken sektöründe küreselleşme ve serbest ticaretin azalan eğilimlerine dikkat çekti Bu arada, diğer teknoloji devlerinin TSMC’ye göre rekabet avantajı elde etmek için jeopolitik nüansları kullanması nedeniyle dökümhanenin her zamankinden daha fazla zorlukla karşı karşıya kalacağını belirtti

Ancak Chang, TSMC’nin tarihsel başarısının temel taşlarının kapsamlı üretim kapasitesi, maliyet verimliliği ve güçlü Ar-Ge sağlaması olduğunu belirtti Chang, operasyonel verimliliklere ve önemli Ar-Ge yatırımlarına atfedilen tarihsel başarısına rağmen TSMC’nin jeopolitik değişimler ve artan rekabet nedeniyle karşılaşabileceği artan zorlukları vurguladı

Chang ayrıca, jeopolitik gerilimlerin ağırlaştırdığı yoğun rekabet atmosferi nedeniyle TSMC’nin yüzleşmeye hazır olduğu zorluklara da dikkat çekti com Küresel politikalar ve iş stratejilerinde odak noktasının ulusal güvenlik kaygılarına yöneldiğini vurgulayarak, TSMC’nin Japonya ve Almanya dahil olmak üzere çeşitli ülkelerin teknoloji tedarik zincirlerinde bir zorunluluk olarak oynamaya başladığı önemli rolü örnekleyerek stratejik öneminin altını çizdi daha geniş jeopolitik manzarada UDN